Sion

Sion

> tweede-wereldoorlog > lid-koningshuis

Lid Koningshuis
Role=Lid Koningshuis RSS feed
Leden van Koningshuizen in binnen en buitenland. Staat de gezochte naam er niet bij? Geef een naam in in de zoektabel en kijk of de gezochte persoon in onze database zit.
NaamRolGeslachtGeboorteGestorvenPlaatsLand van herkomst
1 Albert I [Edit]Lid koningshuis
1909
1934
BelgiŽ
Bron Sion Beroep: Derde Koning der Belgen. Afloop: 17 Februari overleden bij een val van de rotsen.

Tijdens de Vredesconferentie van Versailles, die een eind maakte aan de Eerste Wereldoorlog en tegelijk het fundament legde voor de Tweede Wereldoorlog, kwam hij eenmaal persoonlijk tussenbeide ter verdediging van het bedreigde Belgische prioriteitsrecht op herstelbetalingen van Duitsland aan BelgiŽ. Hij was de vader van Leopold, die het koninklijk gezag gedurende W.O.II op zich nam.

2 Bernhard (nl) [Edit]Lid koningshuis
29 Jun 1911
1 Dec 2004
JenaDuitsland
Bron http://www.koninklijkhuis.nl/koninklijkhuis/ Beroep: Directiesecretaris Afloop: Commandeurskruis der Militaire Willemsorde

In 1943 benoemde Wilhelmina hem tot luitenant-generaal en vice-admiraal en in 1944 tot bevelhebber van de Nederlandsche Strijdkrachten en van de Binnenlandsche Strijdkrachten. In september 1945 werd Prins Bernhard uit deze functies eervol ontslagen en benoemd tot inspecteur-generaal der Koninklijke Landmacht.

3 Borghese Valerio (nl) [Edit]Lid koningshuis
1906
1974
ItaliŽ
Beroep: Luitenant.

4 Boris III [Edit]Lid koningshuis
1894
1943
Bulgarije
Bron http://www.bulgaria.com/ Beroep: Koning van Bulgarije Afloop: Stierf onder zeer verdachte omstandigheden na een vergadering met Hitler.

Het derde Bulgaarse Koninkrijk was een constitutionele monarchie met een hoog democratisch gehalte. Pro Duits, maar zonder deel te nemen aan de gevechten in W.O.II. Koning Boris werd lid van de As van Rome om een invasie van Bulgarije te voorkomen, maar hij weigerde troepen ter beschikking te stellen aan de As mogendheden. Grote militaire operaties werden vermeden, maar er werd wel steun verleend aan de invasie van JoegoslaviŽ en het Bulgaarse leger nam onofficieel deel aan de strijd tegen de partisanen van Tito.

5 Carol II [Edit]Lid koningshuis
3 Oct 1893
1957
SinaiaRoemeniŽ
Bron http://home.att.net/~cdsabau/ Beroep: Koning van RoemeniŽ. Afloop: Deed in September 1940 afstand van de troon onder druk van zijn volk.

Nadat Duitsland en Rusland in 1940 een pact hadden gesloten verloor RoemeniŽ BesarabiŽ en Noord Bucovina aan Rusland en noordwest TransilvaniŽ aan Hongarije. Dit gebeurde onder druk van Hitler, die zo probeerde Rusland en Hongarije over te halen geen partij te kiezen. Hierdoor werd de steun voor de koning onder zijn volk zeer klein en er braken protestacties en rellen uit. In September 1940 zag hij zich daardoor genoodzaakt het gezag over te dragen aan Generaal Ion Antonescu. De dag daarna trad de koning af en werd Mihail, zijn zoon, de troonopvolger.

6 Farouk I [Edit]Lid koningshuis
1920
1965
Egypte
Bron http://www.presidency.gov.eg/ Beroep: Koning van Egypte. Afloop: Deed afstand na de revolutie van 1952 en ging naar ItliŽ.

Opportunist (realist?) die pro Duits was maar door een overeenkomst met Engeland was gebonden aan de Geallieerden. Hij slaagde erin om een middenkoers aan te houden met steun aan Engeland maar met een pro nazi kabinet. Hij dacht dat de nazi's Egypte onafhankelijkheid zouden verlenen. Tegen het einde van de oorlog, in February van 1945, toen het duidelijk werd dat de As mogendheden de oorlog zouden verliezen verklaarde hij de oorlog aan Duitsland en ItaliŽ.

7 George II (nl) [Edit]Lid koningshuis
20 Jul 1889
1 Apr 1947
AtheneGriekenland
Bron http://www.greekroyalfamily.org/ Beroep: Koning van Griekenland. Afloop: Hij overleed op 1 April 1947.

Na de Duitse verovering van Griekenland ontvluchtte George zijn land (1941). Hij bracht de oorlogsjaren door in Londen. Toen Griekenland werd bevrijdt door de Geillieerden in 1944 werd de vraag of de koning kon terugkeren een belangrijke vraag in de Griekse burgeroorlog die in December 1944 begon. Koning George keerde echter pas in 1946 terug, toen duidelijk was, dat er genoeg steun was voor het voortzetten van de monarchie.

8 George VI [Edit]Lid koningshuis
14 Dec 1895
6 Feb 1952
Groot-BrittaniŽ
Bron http://www.britannia.com/history/ Beroep: Koning van Groot BritanniŽ en Noord Ierl Afloop: Hij overleed op 6 Februari 1952 te Sandringham, Norfolk, Engeland.

Groot BritanniŽ verklaarde Duitsland de oorlog op 3 September 1939 (evenals Frankrijk). Gedurende de oorlog bezocht George veel fabrieken, kazernes en getroffen gebieden. Hij verbleef met zijn gezin op Buckingham Palace ondanks de Duitse bombardementen. Hij ging zover, dat hij schietoefeningen deed en verklaarde dat hij Buckingham Palace tot de dood toe zou verdedigen. Zijn vastberadenheid en zijn inzet voor de bevolking en de oorlogsindustrie waren voor de mensen een grote bron van inspiratie en deden het prestige van het Koninklijk Huis enorm toenemen.

9 Hirohito [Edit]Lid koningshuis
29 Apr 1901
7 Jan 1989
Japan
Bron http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/ Beroep: Keizer van Japan. Afloop: Bleef op de troon na de oorlog.

124ste keizer (tennŰ) van Japan, werd als oudste zoon van de Taisho; keizer Josjihito op 9 sept. 1912 tot diens opvolger verklaard. Op 26 jan. 1924 huwde hij Nagako Kuni, bij wie hij zes kinderen kreeg, van wie de vierde, Akihito, zijn opvolger werd.

10 Konoye Fumimaro [Edit]Lid koningshuis
Oct 1891
16 Dec 1945
Japan
Bron http://www.doug-long.com/ Beroep: Prins van Japan. Afloop: Pleegde na de oorlog zelfmoord.

Konoye was een succesvol zakenman, die in 1937 instemde om Japans premier te worden. Hij vormde een kabinet en probeerde de invloed van de militairen zoveel mogelijk te neutraliseren en hun politiek van expansie te voorkomen. Zijn kabinet was geen lang leven beschoren en moest al na zeven maanden het veld ruimen. Na de oorlog pleegde hij zelfmoord toen hij vernam, dat MacArthur hem wilde vervolgen wegens oorlogmisdaden.

NaamRolGeslachtGeboorteGestorvenPlaatsLand van herkomst
Volgende 10